Prosjekter

Kjolesalg til inntekt for Mabinti senter - Kokebokprosjekt Norske Soroptimisters utdanningsfond

Mabinti Prosjekt:

Mabinti Senter i Dar-es Salaam utdanner unge kvinner som har vært utsatt for fistula. Vi arrangerte kjolesalg der inntektene gikk til senteret. 

Kokebok Prosjekt:

Det totale målet med prosjektet, var å bygge 65 vanntanker med takrenner og rør. Dette gjør alt mye enklere for kvinner i en vanskelig hverdag. Da slipper de gå lange veier i varmen for å hente vann. Nå har de det like utenfor hytta.

Vi var en stor bidragsyter til at dette ble en realitet. Klubbens medlemmer ble enige om å lage en kokebok som skulle inneholde en oppskrift fra hvert medlem, og boka skulle selges til alle matglade sørlendinger.

Boka ble kalt SALT & SØTT, og fikk stor interesse rundt hele landet. Salget resluterte i 28 vanntanker som ble overlevert til Soroptimistklubben i Gisenyl / Rwanda

Norske Soroptimisters utdanningsfond for kvinner i U-land

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber som tilhører den Europeiske Føderasjonen. Utdanningen bør fortrinnsvis foregå i søkerens hjemland.