Bli medlem

Sosialt og aktivt medlemskap

Vi er en  partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for kvinner med ulik yrkesbakgrunn.
Soroptimist Internasjonal har ca. 72 000 medlemmer i 120 land.
Soroptimister engasjerer seg lokalt og internasjonalt i prosjekter.

Vår appell

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål, og utføre vårt arbeid med og under ansvar.

Vi skal bidra til å

• holde høy etisk standard i liv og yrke

• arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle

• bidra til fred og internasjonal forståelse

• fremme vennskap og samhørighet blant soroptimistene

Vi ønsker deg velkommen som Soroptimist!

Ta kontakt via epostadressen vår kristiansand.ost@soroptimistnorway.no eller til presidenten på mob 901 904 61