Informasjonsbrosjyre

Norgesunionen har laget en informasjonsbrosjyre med nyttig informasjon om soroptimistorganisasjonen.

Brosjyren gir informasjon om hva soroptimist-organisasjonen er og hvordan soroptimister engasjerer deg, og beskriver blant annet organisasjonens historie, våre mål og visjoner.