Program

Programmet er variert og spennende. I 2023 møtes vi til fysiske møter

Program 2023 - her er mer info om de enkelte kvelder.

Møtene er på mandager fra kl 19 - 21, om ikke annet er nevnt spesielt.

9.januar - Vestre Strandgate 12
Bølgen bærekraftsenter v/Solveig Nilsen

13.februar -Havnebygget. 
Årsmøte og Yrkesforedrag v/Sissel Høyvik Hauso

13.mars - Jegersberg Gård. 
"Oss mot verden" Om det å vokse opp i lavinntekt v/ filmskaper
og forfatter Kaisa Hansen Suckow

17.april -Jegersberg gård. 
Pilegrimsveien til Satiago de Compostela
v/Bjørnar Mørenskog

8.mai - Arkivet.
Hatkriminalitet v/Kjetil Grødum fra Plattform

12.juni
Sommerfest. Mer info kommer

18.september - Kvinnehelsehuset
Informasjon om Kvinnehelsehuset v/Kaia Lindtner
Kvinnehelse, med fokus på seksuell helse etter overgangsalderen v/jordmor Wenche Håland

9.oktober -Jegersberg gård.
Vold mot kvinner og barn på Filippinene v/Bente Manger

13.november
Hjemme hos. Mer info kommer

11.desember
Julemøte. Mer info kommer.

I tillegg til det som står i programmet er disse arrangementene også i 2023:

08.03 - 8.mars arrangement. Frivillig deltakelse
25.11 - 10.12 - Oransjedager. Egen komite