Program

Høsten 2015/Våren 2016

14. september

Kilden Teater- og konserthus. Generalprøve på En folkefiende av Ibsen. Kilden og dens muligheter v/ markedsjef Janneke Aunlie

20. oktober

Et spesielt yrkesliv i viktige embeter v/ Fylkesmann Ann Kristin Olsen

9. november

Yrkesfordrag og "Jorunnlivet" v/ Jorunn Hantveit

14. desember

Julefest

11. januar

"Empowerment" det nye innen helseledelse v/ Prosjektleder i Lillesand komune Ruth Vagle

8. februar

Generalforsamling

Shalam og deres virksomhet - "begeistring for kjolemarkedet" v/repr. fra Shalam

14. mars

Verdens eldste yrke  også i Kritiansand v/ Feltsykepleier Liv Bente Sunde

11. april

Livet som ordfører på godt og vondt v/  Ordfører i Lillesand kommune Arne Thomassen

9. mai

Yrkesforedrag og "Trudelivet" v/ Trude Hauge

13. juni

Sommerfest