Om klubben

Prosjekter knyttet til :

* Menneskerettigheter og kvinners stilling
* Utdanning og kultur
* Helse
* Miljø
* Økonomisk og sosial utvikling
* Internasjonal goodwill and understanding
 
"En global stemme for kvinner"