Om klubben

Kristiansand Øst soroptimistklubb ble etablert mai 1999. I jubileumsåret har vi 39 medlemmer i alder fra under 40 til over 70 år. Vi har plass til flere, så bare ta kontakt!

Kristiansand Øst Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen
Soroptimist Internasjonal som er et verdensomspennende kvinnenettverk.
Vi arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist Internasjonal har generell rådgivende status og talerett i FN.

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist er utledet av de latinske ordene soror, som betyr "søster" og optima, som betyr "best" og fritt oversatt betyr dette "best for kvinner". 

Kristiansand Øst Soroptimistklubb ble startet 29. mai 1999, og består av kvinner i alle aldre. Vi er kvinner med spennende bakgrunner og variert kompetanse, trives godt med hverandre og ønsker flere medlemmer som er klar for nye og interessante utfordringer!

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben, vårt innholdsrike møteprogram og om og våre prosjekter. Du vil også finne link til informasjonsbrosjyren som forteller mer om soroptimistorganisasjonen. 
Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvordan kontakte oss.

Soroptimistenes fem fokusområder:

1. Utdanning
2. Levekår
3. Vold mot kvinner
4. Helse og matvaresikkerhet
5. Bærekraft

Du kan lese mer om hvert av områdene i informasjonsbrosjyren  

 Hvorfor engasjere seg?

  • Mulighet til å påvirke samfunnet og menneskers stilling – særlig for kvinner og jenter
  • Bygge nettverk med spennende kvinner i ulike yrker
  • Personlig utvikling gjennom interessante foredrag og nye innfallsvinkler
  • Erfaring med hvordan drive en organisasjon og gjennomføre møter