Aktiviteter i klubben

Høsten 2014

8. September

Vann forandrer alt v/Ragna Marie Henden og Jan Ledang

13. oktober

Kvinner og ledelse

10. november

Moldova v/Liv Handeland

8. desember

Julemøte

 

Våren 2014

10. mars:

Yrkesforedrag v/Sissel Bastiansen

5.-6. mars:

Besøk til Odder Soroptimistklubb

7. april:

Smart Care v/ Anette Scheie Jacobsen

12. mai:

Kosthold og trening - hvor vanskelig er det egentlig ? v/ Monica Klungeland Torstveit

23.-25. mai:

Representantskaps- og Landsmøte i Arendal

16. juni:

Sommermøte - sosialt samvær