Prosjekter

Klubben gjennomfører flere prosjekter.

     
Oransjedager              Venneprosjektet                Kokebokprosjektet            Kjolemarked