Tillitskvinner

Styret 2023

Dorrit Svenning, President
Anne Karin Moen, Visepresident
Elisabeth Skauge Eriksen, Kasserer
Ann Margrethe Engedal, Sekretær
Marianne Tronstad, Styremedlem og Programansvarlig
Thea Bjørnestøl, Styremedlem
Turid Norman Hagen, Varamedlem

Programkomite:
Bjørg Dalene
Unni Syvertsen
Marianne Tronstad

Nettansvarlig:
Visepresident