Tillitskvinner

Styret 2015-2016

Bente Thorsen Plaszko, President

Åse Engebretsen, Visepresident

Sissel Sagafos Bastiansen, Styremedlem

Trine Beate Resmann, Styremedlem

Wenche Bragdø, Styremedlem

Turid Norman Hagen, suppleant/varamedlem

Jorunn Hantveit, suppleant/varamedlem

Programansvarlige:

Gunn Bjerke

Marie Borgen

Turid N . Hagen

Nettansvarlig:

Visepresident