Medlemsmøter

Medlemsmøter andre mandag i måneden

Foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av klubbens medlemmer, informasjon og sosialt samvær.

Møtene starter kl. 19.00 og avholdes i lokale i Vestre Strandgate 21 dersom vi ikke er på bedriftsbesøk eller andre sosiale/kulturelle arrangementer.