Venneprosjektet

Høsten 2021 deltok flere av klubbens medlemmer på kurs i regi av soroptimistenes "Venneprosjekt"