Oransjedager

Oransjedager markeres hvert år fra 25.november til 10.desember, som en årlig FN kampanje med fokus på vold mot kvinner.

Oransje er valgt som farge for dagene - dette skal symbolisere håp om en bedre fremtid uten vold.

Kristiansand Øst soroptimistklubb, sammen med soroptimistklubber i Norge og i resten av verden støtter FN i å sette fokus på avskaffelse av vold mot kvinner. Problemet finns i alle kulturer og samfunn, uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status, i krig og fred.

Det lages arrangementer med fokus på kvinnevold og bygninger lyssettes i oransje. FN bygningen i New York, Empire State, Eiffeltårnet, Pyramidene i Egypt o.l. ble opplyst i den oransje fargen. I Kristiansand er bygningene Christianholm festning og Radisson Blu Hotel Caledonien lyssatt med oransje farge

1 av 3 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold.
Hvert år blir mellom en halv og 2 millioner kvinner offer for menneskehandel.
Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

I 2021 hadde klubben fokus på kvinner i Norge som fra år 2000 er drept av noen sin i nære relasjon. 158 par kvinnesko ble farget oransje og satt ut i Børsparken. Det ble en kraftig markering.

I 2022 flagget vi med 8 oransje flagg på Lundsbroa, som er en av innfartsårene til Kristiansand sentrum, bygninger ble farget oransje, vi hadde stand i Markensgate med fokus "Read the signs" og vi inviterte til åpent arrangement med tema "kroppen som slagmark".